Ozvučení soukromých a firemních večírků Plzeň

Češi se rádi baví. Pořádají u příležitosti významných rodinných výročí oslavy. Stále častěji se také zaměstnanci setkávají mimo pracovní prostředí na různých teambuildingových akcích. Mezi nejoblíbenější patří firemní večírky.

Společenské akce

Lidé se rádi setkávají při různých příležitostech, oblíbili si proto nejrůznější společenské akce. Tam mají možnost si popovídat, poznat se trochu blíže a uvolnit se. Může jít o rodinné oslavy, firemní večírky nebo setkání s přáteli. Podnikové akce se dříve s oblibou konaly hlavně na pracovištích, teď se stále častěji pořádají v restauračních zařízeních všech typů. Podobně je to také s rodinnými oslavami a kamarádskými večírky. K tomuto účelu si můžeme pronajmout salónek či v případě většího počtu lidí rovnou celou restauraci.

Rodinné oslavy

Mnoho z nás si potrpí na oslavy nejrůznějších výročí. Patří k nim především narozeniny, výročí svatby nebo povýšení v zaměstnání. Na takové události jsou zváni blízcí i vzdálení rodinní příslušníci. Je to pro mnohé často jedna z mála příležitostí, kdy se sejde širší rodina. Rádi proto takové akce využijeme k popovídání si s jejími vzdálenými členy.

Setkání s přáteli

Restaurace rovněž stále častěji slouží jako místa setkávání kamarádů a známých. Řešit zde můžeme pracovní záležitosti nebo se také jednoduše od nich zde odreagovat. Mnoho restaurací nabízí různé zábavní aktivity jako například bowling nebo šipky.

Pracovní večírky

Pracovní večírky se na mnoha pracovištích staly tradicí. Nejedná se již pouze o předvánoční akce, ale zaměstnanci se scházejí i během kalendářního roku. To umožňuje poznat své spolupracovníky jinak než na pracovišti, kde mnozí nemají čas na mimopracovní rozhovor. Tady jsou také uvolněnější. Tyto teambuidingové akce upevňují pracovní kolektiv a podobně jako jiná setkání sbližují lidi. Přesto si musíme uvědomit, že i tady je nutno dodržovat jistá pravidla. Lidé zde často konzumují větší množství alkoholu, což vede k odstranění zábran. Není vhodné kritizovat práci před svými nadřízenými nebo vyznávat sympatie spolupracovníkům opačného pohlaví. Takové jednání by mohlo mít odezvu v následujícím pracovním životě. Je proto vždy nutné pít alkoholické nápoje s mírou, tak ať můžeme kontrolovat své jednání.

Hudba

Hudba byla, je a bude vždy vítaným zpestřením nejrůznějších večírků a jiných společenských akcí. Pokud se nespokojíme s jukeboxem, kterým většina restaurací disponuje, či si nezajistíme hudební produkci sami, můžeme zvolit profesionální diskžokeje nebo si najmout živou hudbu.

Diskžokej

Na českém trhu můžeme najít mnoho firem, které se nám postarají o hudební produkci na libovolných akcích. Používají moderní zvukovou techniku a k dispozici mají široké spektrum nahrávek. Společenskou akci si lze zpestřit kvalitními moderátory včetně mediálně známých osobností. Diskžokej nám také poradí s výběrem vhodné hudby.

Živá hudba

Dalším způsobem jak si zajistit hudební produkci je pozvání skupiny. Najdeme hudebníky nejrůznějších žánrů od vážné hudby přes dechovku až po současný pop. Hudební skupiny mají často bohatý repertoár, kde si lze vybrat skladby podle libosti na celý večer. Mnohé z nich nám také sestaví hudebně zábavný program včetně jeho moderování.

Karaoke

Mnoho z nás má v sobě hudební talent, ale často o něm neví. Objevit ho může při karaoke. Tato zábava vznikla v Japonsku. Jedná se o amatérského zpěváka, který zpívá do hudebního základu. Ten je tvořen populárními skladbami, z nichž je částečně nebo úplně odstraněn hlas zpívajícího. Znalost slov není nutností, neboť ta se zobrazují na obrazovce. Bývají často barevně rozlišena a to tak, aby pomohly zpěvákovi držet správný rytmus písně. V Japonsku se karaoke provozuje většinou v uzavřených salóncích, kde jsou zváni jen nejbližší přátelé. V České republice se tento druh zábavy ujal v restauracích a klubech, kde zpěvák zpívá před všemi jejími hosty.

Hudební aparatura

Podobně jako výběr dobrého diskžokeje je důležitá správná** hudební aparatura**.

Reproduktorová soustava

Reproduktorová soustava nebo zkráceně reprosoustava či reprobedna je skupina několika reproduktorů nacházejících se v jedné skříni, které se říká ozvučnice. Vyrábí se ze dřeva, MDF nebo jiných materiálů. Kromě reproduktorů obsahuje také tlumící prvky, připojovací svorky a kabeláž. U vícepásmových reprosoustav jsou výhybky. Tyto elektronické prvky dolní, pásmové a horní propusty někdy bývají umístěny mimo skříň a reprobedna má více přívodů, do kterých se přivádí již oddělená zvuková pásma. Výhybky se rozlišují podle dělících frekvencí, což jsou vlastně kmitočty, na kterých dochází k rozdělení pásem. Obsahují filtry, které tlumí o nižší (horní propust) a vyšší frekvenci (dolní propust). Výhybky mohou vyžadovat napájecí napětí (aktivní) nebo nemusí (pasívní). Celek je nastaven na nejvyrovnanější pokrytí celého akustického pásma. U ozvučnice je důležitá tuhost materiálu, její rozměry a v případě hudební produkce ve venkovním prostředí také bezesporu její odolnost vůči klimatickým vlivům. U nejjednodušších reprosoustav je vzduchotěsná, složitější typy však mívají většinou již různé formy akustických obvodů určených k úpravě, odrazu nebo zesílení či utlumení určitých částí zvuků. Příkladem základního akustického obvodu může být bassreflex. Aktivní reprosoustavy mají v sobě zabudovaný vlastní zesilovač. Pracují často s počítači, malými reproduktory nebo studiovými monitory. Naopak pasívní druhy potřebují extérní zesilovač, do kterého se ze zdroje zvuku vede zvukový signál pokračující jako zesílený pak do reproduktorů.

Mixážní pult

Mixážní pult patří k základním pomůckám diskžokejů. Toto elektronické zařízení je určeno k směšování, úpravě a distribuci zvukových signálů. Mixážní pult má minimálně jeden vstup, který je tvořen mikrofonem, elektronickým hudebním nástrojem nebo audiopřehrávačem a nejméně jedním výstupem. Vstupní sekce obsahuje filtr a ekvalizér. V současnosti se můžeme setkat s mixážními pulty s vestavěnou efektovou jednotkou či jinými audiopřístroji. Kromě klasických analogových typů existují také digitální. Ty převádí všechny signály na digitální a následné směšování a úpravy provádí zabudovaný počítač. Výsledný signál je pak opět převeden na analogový. Digitální mixážní pult přináší řadu zlepšení. K nejvýznamnějším patří minimalizace potřeby dalších extérních audiopřístrojů.

Světelné efekty

Také** světelné efekty** bývají součástí večírků. Pravou světelnou show nám zajistí efektové projektory. Ty jsou zdrojem barevných paprsků, který celý parket dokáží hned roztančit. Otáčivé koule zase přinášejí skvělý centrální efekt. Můžeme využít i LED diody. K jejím přednostem patří zejména úspora elektrické energie, dlouhá životnost a nenáročnost na údržbu. Díky tomu a nízkým pořizovacím nákladům jsou velmi oblíbené. Působivé efekty přinášejí také měniče barev. Ty vznikají za pomocí RGB míchání barev a DMX ovladačů. Vedle klasických typů existují i LED modely. Mezi ně patří i oblíbené LED trubice a různé otáčivé koule.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20475 (magazinplzen.cz#31)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat