Víte co je potřeba zajistit při nakládání s nebezpečnými odpady

Nakládáte-li s odpady, a to jak s komunálními, tak s nebezpečnými, jste povinni jako původce odpadů splňovat zákonem stanovené požadavky.

Kdo je původce odpadů?

Původce odpadů je každá právnická či podnikající fyzická osoba nakládající s odpady.

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb je každý původce odpadů povinen provádět evidenci o způsobech a produkci odpadů.

Povinnosti původce odpadů

V případě, že jste v posledních dvou letech nakládali s nebezpečnými odpady ve větším množství je Vaší povinností zajistit si odpadového hospodáře.

Odpadový hospodář

Hledáte-li profesionály v oboru odpadového hospodáře, doporučujeme Vám obrátit se na společnost Energom Projekty a.s, jejichž prioritou je zabránit zbytečných sankcím za nedodržení stanovených zákonů o odpadech a zajistit Vám komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství na míru Vaší společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32126


Přidat komentář