Prodej, pronájem a montáž lešení - Plzeň a okolí

Lešení potřebuje každý stavitel. Ne každý ho potřebuje stále a tak si ho může pronajmout. Pro koupi i pronájem lešení je nutné vědět, jaký typ lešení potřebujete a v jaké velikosti. S výběrem poradí odborná firma.

V České republice se nejčastěji používalo klasické trubkové lešení s neošetřeným povrchem. Dnes je v nabídce mnohem více typů lešení, které se zahrnují pod společné označení západoevropský typ. Dále pak mají jednotlivé typy lešení své značky. Na trhu najdete značky jako je Graf, MJ uni, ASSCO, RUX, Layher, Ringer, Plettac, a mnohé další. Při prvním výběru však není důležitá značka, ale druh lešení. K nejčastěji používaným druhům lešení patří lešení trubkové, rámové dílcové a hliníkové věže.

Prodej, pronájem a montáž lešení - Plzeň a okolí

Se správným výběrem lešení, ať již s pronájmem nebo koupí vždy kvalifikovaně poradí pracovník odborné firmy. Ta nabízí různé typy lešení a pro danou stavbu připraví lešení o potřebném obsahu. Tak má zákazník k dispozici odpovídající lešení se všemi potřebnými doplňky a co je neméně důležité, odpovídající i všem potřebným normám. Pronájem lešení je možné zajistit zákazníkům i s dopravou na místo realizace stavby a s montáží. Po ukončení prací samozřejmě následuje demontáž a odvoz lešení. V mnoha případech se využití této služby vyplatí a zároveň její zásluhou stavebník ušetří čas i finance. Odborníkům totiž trvá postavení lešení jen pár hodin. Demontáž pak ještě méně. Kdežto stavebník by lešení mohl stavět i několik dní, a v době jeho stavby platí pronájem také.

Prodej lešení - Plzeň a okolí

Koupě lešení se vyplatí firmám, které lešení používají velmi často. Pokud jde například o firmu provádějící zateplování budov, pak je návratnost investice na koupi lešení již do dvou let. Rychlost návratnosti investice se odvíjí i od typu lešení a jeho povrchové úpravy. Lešení s neošetřeným povrchem rychle pokrývá rez a velmi brzy odchází. Zatímco lešení s kvalitní povrchovou úpravou v lakovaném nebo pozinkovaném provedení má životnost mnohem delší a to až několikanásobně. Odborné firmy nabízejí lešení většinou od sto metrů čtverečních. Je možné zakoupit i jednotlivé komponenty. Vyplatí se však, pokud si pořizujete nové lešení, nechat si vypracovat nabídku odpovídající účelu, pro který bude** lešení** sloužit. Nabídka bude obsahovat nejen základní lešení, ale i další prvky a komponenty, která zajišťují ochranu okolí stavby, bezpečnost pro stavebníky i okolí a také lepší a jednodušší manipulaci. Součástí lešení mohou být shozy, výtah, a další podle druhu lešení.

Pronájem lešení - Plzeň a okolí

Pro jednorázovou, anebo méně častou potřebu lešení se rozhodně vyplatí jeho zapůjčení. Lešení si půjčují drobní stavebníci, kteří staví, částečně opravují nebo kompletně rekonstruují své bydlení. Pak také drobné firmy a řemeslníci, pro něž by koupě vlastního lešení byla zbytečnou zátěží. Ostatně pro firmy je vždy možné při pravidelném opakovaném** půjčování lešení** sjednat slevu nebo velmi příjemnou cenu půjčovného. Navíc odborné firmy nabízejí také kompletní servis. To ušetří zdlouhavé výpočty, složité stavění lešení a jeho zajišťování proti pádu. Kompletní servis nabízí nejvhodnější řešení pro Váš stavební záměr. Jinými slovy to znamená, že odborník vybere nejvhodnější typ lešení, připraví projekt, který ukáže potřebnou velikost lešení včetně všech komponentů a bezpečnostních prvků, lešení dopraví stavebníkovi na místo, provede montáž a později i demontáž a odvoz. Využít všech těchto služeb je výhodné zejména pokud nemáte zkušenosti s lešením, pokud chcete ušetřit čas a tím i peníze.

Montáž lešení - Plzeň a okolí

Složitost montáže lešení se odvíjí právě od záměru stavebních prací. Ty určují samotný typ lešení a také to, jakým způsobem má být smontováno a jak má být zabezpečeno okolí i samotní stavitelé. Nicméně montáž lešení vyškolenými odborníky trvá jen několik hodin, při velmi velké akci jeden den. Pokud byste se chtěli pustit do montáže lešení sami, pak je lépe tak učinit jen u malých oprav a u malého lešení. Montáž většího lešení je vždy lépe přenechat odborné firmě. Již proto, že pak ona odpovídá za správnost montáže a její bezpečnost podle platných technických norem. Toto je také uvedeno v předávacím protokolu, který stavebník dostane, jakmile je montáž lešení dokončena.

Cenová nabídka lešení

Ta bývá součástí kompletního servisu. Ceny se samozřejmě liší podle nabídky a druhu lešení. Montáž a demontáž je počítána za metr čtvereční, přičemž demontáž bývá levnější. Pronájem je počítán od montáže po demontáž, a cena je stanovena za metr čtvereční a jeden den krát počet dní, kdy máte lešení půjčeno. I z ceny lešení je patrné, že využití kompletního servisu se vyplatí.

Klasické trubkové lešení

Jde o nejznámější a dříve také nejpoužívanější typ lešení. Toto lešení je prostorově náročné, ale také pohodlné pro stavebníky, kteří mohou využít jeho šířky až půl druhého metru. To je výhodné zejména pro vyzdívání, omítání a pro práci na atypických zajímavých budovách. Trubkové lešení umožňuje použití téměř ve všech terénech. Nevadí mu značné výškové rozdíly, ani výstupy na stavbě. Je flexibilní, ale potřebuje dostatek prostoru k jištění. Jeho celková šíře může být i větší než dva metry. Montáž trubkového lešení patří k nejnáročnějším. A to na čas, z finančního pohledu i na pracnost a zručnost. Měli by ji vždy provádět vyškolení odborníci.

Systémové rámové fasádní lešení

Jde o lešení, které pro svou jednoduchost, praktičnost i úspornost vytlačilo z části stavebních prací klasické trubkové lešení. Rámové fasádní lešení je systémové lešení, které je nabízeno v polích o různých délkách a šířkách, které se spolu montují. Toto lešení je vhodné také tam, kde je málo prostoru. Vystačí si i s pouhým metrem šířky. Rámový systém je vhodný pro běžné i velmi členité budovy. Je výborným řešením pro fasádní úpravy, výměny oken nebo zateplování. Výběr stavebních prací je však mnohem širší. Oproti trubkovému lešení je rámový systém smontován dvakrát rychleji.Přitom je toto lešení bezpečné, vhodné i na velmi velké plochy a dobře se na něm pracuje.

Hliníkové věže

Jde o modulární systém, který má vzhled pojízdné hliníkové věže. Vyznačuje se nízkou hmotností a snadným sestavením i poměrně snadnou manipulací. Hliníkové věže jsou vhodné pro místní opravy. Méně vhodné jsou pro opravu větších ploch. Zde se vyplatí rámové lešení.Samotná montáž lešení je velmi rychlá. Dokonce stačí k montáži i necelá hodina. Jednotlivé díly jsou lehké a sestavení zvládne opravdu téměř každý. Nevýhodou hliníkových věží je jejich nemožnost použití na nezpevněném a nerovném povrchu. Hliníkové věže vyžadují pevný a rovný terén. Překážky jsou na závadu v terénu i na zdech. Hliníkové věže proto mají smysl jen u krátkodobého a rychlého řešení, jako je například výměna okapu, či oprava oplechování, a to ještě pokud je dům na rovině. Jinak je lépe využít systémové rámové lešení.

 

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20464 (magazinplzen.cz#26)


Přidat komentář