Elektroinstalace - Plzeň a okolí

Rozvod elektrické energie je dnes součástí každého domu. Problémem však je, jak jsou elektrické rozvody staré a jaké mají jištění. Ve své moderní podobě jsou zcela bezpečné. U starších rozvodů hrozí i ohrožení života.

Moderní rozvody jsou plánované tak, aby nejen splňovaly náročné zapojení všech předpokládaných spotřebičů, ale také byly maximálně bezpečné. U starších rozvodů tomu tak není. Ty úplně nejstarší rozvody byly vedeny v hliníkových kabelech, které měly jen textilní ochranu. Tu časem vystřídala ochrana gumová a později plastová. Jenže hliník čím je starší, tím je nebezpečnější. Čas totiž způsobuje u hliníkových elektrických rozvodů lámavost, což může vést k přehřívání a k požáru. V nejlepším případě k přerušení toku elektrické energie. Proto se dnes již elektrické rozvody instalují v mědi. Ta je doplněna o celou řadu bezpečnostních prvků.

Starší měděné rozvody

Bohužel ani měď není zárukou, že Váš elektrický rozvod je zcela v pořádku. Pokud je starší dvaceti let, pak určitě potřebuje minimálně úpravu, ne-li plnou rekonstrukci. To proto, že dřívější elektrické rozvody nepočítali s tak vysokým zatížením elektrospotřebiči. Chybí tedy správná dimenzace, potřebné množství správných zásuvek a také bezpečnostní prvky, které dokáží zajistit ochranu nejen před úrazem elektrickým proudem, ale i před smrtí.

Elektroinstalace - Plzeň a okolí

Instalace, oprava nebo rekonstrukce elektrických rozvodů patří výhradně do rukou profesionálů. Tedy firem zaměřených na elektroinstalace. Ty dodávají elektroinstalace na klíč. Co si pod tímto označením představit? Jde o kompletní naplánování a instalaci elektroinstalace. V podstatě jde o to, že si sjednáte v odborné firmě schůzku a zde vysvětlíte a to velmi podrobně, své představy a přání ohledně Vaší elektroinstalace. V případě, že jde o rekonstrukci, pak je vhodné dodat i plány. Nemáte-li je, pak je vhodná schůzka na místě, kde si odborník byt či dům projde a zmapuje. Následně je vypracován projekt, který zohlední nejen Vaše představy, ale i veškeré bezpečnostní prvky. Jakmile ho odsouhlasíte, podepíše se smlouva a realizace elektroinstalace může začít. Odborné firmy zajistí novou elektroinstalaci i rekonstrukci. Druhý případ je jen složitější ohledně sekání nového vedení. Každá elektroinstalace končí revizní kontrolou a teprve potom předáním hotového díla zákazníkovi.

Možnosti elektroinstalace

Moderní elektroinstalace se dělí na dva základní způsoby. A to inteligentní elektroinstalaci a klasickou. Jaký je mezi nimi rozdíl? Klasická elektroinstalace je v podstatě ta, co ji běžně známe. Ve své moderní podobě je doplněna o řadu bezpečnostních prvků, zajímavých ovladačů a systémů. Inteligentní elektroinstalace se liší již v samotných rozvodech, v ovládání i možnostech úspory energie. Je řízena centrální jednotkou, která hlídá jednotlivé okruhy, jejich spotřebu, teplo a vlhko v místnosti. Umí větrat, stínit, regulovat vytápění. Majitel ji může ovládat na dálku například přes počítač nebo mobil. Největší rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací je tedy v komfortu ovládání a v úspornosti.

Co patří k elektroinstalaci?

Samozřejmě základní rozvody vedené buď pod omítkou, nebo v lištách. Pak tu máme zásuvkové a světelné okruhy, okruhy pro jednotlivé spotřebiče, které potřebují samostatný přívod a případně i jištění. Rozvody domácí sítě, anténní rozvody, počítačové rozvody, telefonní rozvody, rozvody domácího telefonu a bezpečnostního systému a požární signalizace.

Dostatečné zásuvkové rozvody

Zde je dobré představit si situaci za několik let. To proto, že počet domácích elektrických spotřebičů se stále navyšuje. Přitom zásuvky jsou dimenzovány jen na určitý počet spotřebičů. Jsou-li přetíženy, pak často takzvaně vyskakují jističe a to je opravdu k zlosti. Pro správný počet zásuvek je vhodné instalovat například posuvné zásuvkové lišty, nebo zásuvkové panely. Ty mohou být skryty, ale zároveň připraveny na budoucí nové spotřebiče.

Kvalitní světelné rozvody - Plzeň a okolí

Osvětlení je velmi důležité. Ovlivňuje náladu, pozornost, stav očí. Práce při špatném světle znamená únavu, slzení očí, a většinou i dřívější potřebu brýlí. Osvětlení, které je vhodně naplánované přinese dobrou atmosféru a zároveň i ušetří. Je nutné navrhovat osvětlení podle daného typu místnosti. U pokojů, kde se studuje a pracuje, je vhodné centrální světlo a světla pracovní. V kuchyni je potřeba několik druhů osvětlení. Chodby snesou i praktické LED osvětlení, ložnice potřebují centrální osvětlení, určitě noční lampičku a hodí se i intimní osvětlení. Obývák by měl mít také několik typů osvětlení. Vhodné je i začlenění bodového osvětlení, které přináší atmosféru a efekty. Více typů osvětlení je potřeba také v koupelně.

Bezpečná elektroinstalace v koupelnách - Plzeň a okolí

A nejen zde. Obdobné předpisy jako pro koupelny platí také pro prádelny. Koupelny, co se týče elektrického proudu, patří k nejnebezpečnějším. Právě proto zde pro rozvody elektroinstalace platí velmi přísná pravidla. Zásuvky a spínače musí být v potřebné výšce a vzdálenosti od zdrojů vody. Je nutné uzemnění a dnes také proudový chránič, který při úniku mimo okruh, odpojí elektrický proud v několika milisekundách. To stačí k záchraně před úrazem elektrickým proudem či ztrátou života.

Rozdíl mezi bytovou a domovní elektroinstalací

Ti, jež vlastní rodinný domek často kromě běžného elektrického proudu, který je rozveden po domě potřebují i proud motorový. Ten je určen pro provoz silných strojů, jako je například cirkulárka, štípačka, svářečka nebo míchačka. Motorový proud je silnější a proto potřebuje i vyšší jištění.

Nadproudová ochrana

Jde vlastně o klasické jističe. Ty najdete v rozvodné nebo také pojistkové skříni. Jističe jistí jednotlivé okruhy před přetížením. Jsou doplněny o proudovou ochranu a pak se dělí na jističe pro jednofázovou instalaci a pro motorový proud, což je třífázová instalace.

Proudová ochrana

Tato ochrana u starších elektroinstalací zcela chybí. Je možné ji doplnit přes zásuvkový panel. Nejúčinnější je však v provedení novém. Proto tam, kde chybí, by měla být zvážena částečná nebo i plná rekonstrukce elektroinstalace. Proudová ochrana chrání přímo život obyvatelů. V případě úniku elektrického proudu vypne okruh v řádu milisekund. Tak nedojde k úrazu. Proto by měla být instalována u všech zásuvek, v koupelnách, u bazénů, a zkrátka všude tam, kde by mohlo dojít ke styku elektrické energie a vody.

Hromosvod je také důležitý

Ač není povinný, je velmi důležitý. Stačí se podívat na statistiky, kolik domů za poslední roky vyhořelo po zásahu blesku, tedy silného přepětí. Moderní hromosvod je koncipován poněkud odlišně, než dřívější hromosvody. To zajišťuje mnohem vyšší účinnost. Navíc je doplněn o přepěťovou ochranu, která zajistí ochranu pro spotřebiče zapojené v elektrickém obvodu při zásahu bleskem.

Revize elektroinstalace

Revize je konečnou zprávou po provedení rozvodů elektroinstalace. Je důležitá nejen pro připojení objektu k veřejné síti, ale i pro samotné obyvatele. Doklad o revizi totiž říká, že rozvod elektroinstalace je bezvadný. Revizní zpráva je důležitá také u kolaudace domu a pro pojišťovny. Proto je třeba ji uschovat. Zákon říká, že je nutné revizi elektroinstalace v pravidelných intervalech opakovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20460 (magazinplzen.cz#27)


Přidat komentář