Projektová dokumentace Plzeň

Rozhodli jste se pro stavbu rodinného domu? Stavba domku není jen tak – je potřeba vyřídit různá povolení a dokumenty. Jedním z nich je projektová dokumentace. Tu si můžete vypracovat i sami, ale lepší je oslovit profesionály.

Víte, co je to projektová dokumentace? Pojďme si ji nyní stručně představit.

Co je to projektová dokumentace?

Pod pojmem projektová dokumentace si můžete představit soubory dvojrozměrných nákresů a plánů, ve kterých jsou přesně vyznačeny všechny prvky stavby. Součástí jsou dále jednoduché texty, které stavbu popisují. Projektová dokumentace může být vyhotovena v elektronické nebo i tradiční ruční podobě, ale v každém případě je nezbytnou součástí každé stavby nebo rekonstrukce. V projektové dokumentaci jsou uvedeny všechny důležité údaje a proto s ní budou pracovat všichni, kteří se na stavbě podílejí. Z projektové dokumentace vyčtou vše potřebné a stavba díky tomu může probíhat bez zdržování – proto je důležité, aby byla projektová dokumentace zpracována kvalitní a bezchybně!

Co je obsahem projektové dokumentace?

Projektová dokumentace zahrnuje především tyto složky: různé studie, dokumenty pro územní rozhodnutí a stavební povolení nebo pro ohlášku stavby, zadávací a realizační dokumentaci a následně dokumentaci skutečného provedení stavby.

Územní rozhodnutí a povolení k umístění stavby

Na základě územního rozhodnutí můžete získat povolení k využití pozemku, rozdělení nebo naopak zcelování pozemků a pro případ stavby rodinného domu povolení k umístění stavby. Povolení k umístění stavby má platnost jeden rok, takže není dobré vyřizovat si ho zbytečně dlouho dopředu. Povolení k umístění stavby získáte na příslušném stavebním úřadě a jeho vyřízení v případě, kdy je vše v pořádku, obvykle netrvá déle než 40 dnů.

Ohlášení stavby

Povolení k umístění stavby nebudete potřebovat v případě, kdy zastavěná plocha nepřekročí 150 m². V tomto případě je nutné podat pouze tzv. ohlášku. I v tomto případě však budete potřebovat projektovou dokumentaci.

Kolaudace stavby

O termín kolaudace je potřeba požádat na příslušném stavebním úřadě a dodržet přitom časový plán. Pokud nestihnete o kolaudaci požádat zavčasu, je nutné některé dokumenty a žádosti vyřizovat znovu.

Při kolaudaci se prokazuje, že je stavba plně funkční a provedena přesně dle projektové dokumentace. K tomu budete opět potřebovat nejrůznější dokumenty, jako jsou různé revizní zprávy, apod. Pokud ale stavíte s profesionální firmou, pak se o vyřízení dokumentů postarají její pracovníci.

Kolik stojí projektová dokumentace?

Projektová dokumentace není nijak drahý dokument – vyjde maximálně na několik tisíc korun. Proto se vyplatí svěřit projektovou dokumentaci profesionální firmě, která ji vyhotoví správně a kvalitně.

Kdo vyřídí projektovou dokumentaci?

Svěřit projektovou dokumentaci profesionálům se vyplatí nejen z hlediska kvality a bezchybnosti jejího provedení, ale především proto, že se ušetříte hodně času i nervů. Vyhnete se totiž spoustě vyřizování a opakovaným návštěvám na úřadech nebo v sídlech energetických firem, vyplňování obsáhlých a někdy těžko srozumitelných formulářů apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20456 (magazinplzen.cz#20)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat