Školení BOZP a PO Plzeň

Podnikáte a máte ve své firmě zaměstnance? Pak Vám vzniká povinnost dodržovat předpisy BOZP a PO, vést příslušnou dokumentaci a organizovat pro zaměstnance pravidelná školení. Víte, jak na to?

Dodržovat předpisy v oblasti BOZP a PO musí každý zaměstnavatel, byť by měl jediného zaměstnance. Jste-li podnikatel a nevíte, jak zajistit, aby bylo vše v souladu se zákonem, objednejte si firmu, která u Vás provede školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO a dále nabídne kontrolní činnost a poradenství včetně zpracování příslušné dokumentace a jejího dalšího vedení.

Co znamenají zkratky BOZP a PO?

Pokud začínáte s podnikáním, určitě se Vám budou hodit důležité pojmy:

  • BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • PO – Požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP

BOZP patří v podnikání mezi důležité položky. Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí dodržovat každý, kdo při svém podnikání někoho zaměstnává. Předpisy BOZP určují a nařizují například:

  • posouzení rizik na pracovišti,
  • organizování směrnic pro řízení BOZP,
  • vytvoření vnitřních předpisů, směrnic, postupů a pokynů BOZP (např. práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, práce ve výškách, poskytování ochranných nápojů, zajišťování první pomoci aj.),
  • zařazení pracovních činností do kategorií,
  • zpracování a vedení dokumentace BOZP a další.

K zákonem daným povinnostem podnikatele patří mimo organizace předpisů a vedení dokumentace BOZP také zajišťování pravidelných školení BOZP. Protože ve firmě se zpravidla nenachází vlastní zaměstnanec, který by byl schopen toto školení zajistit (platí to zejména pro malé a střední firmy), je pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP nutné najmout školitele.

Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Službu školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nabízejí na českém trhu specializované firmy, takže není nutné mít ve firmě pro tuto činnost vlastního zaměstnance, avšak je to možné. Vlastní školitele většinou zaměstnávají jen velké korporace. Středním a malým podnikatelům se to ale nevyplatí a pro ně je určena služba externího školitele BOZP. Školení BOZP není stejné pro každou firmu, naopak je vždy přizpůsobeno zaměření firmy, danému pracovišti a především činnostem, které konkrétní zaměstnanec na svém pracovišti vykonává.

Školení BOZP pravidelně absolvují všichni zaměstnanci firmy – od řadových pracovníků, pro které se školení zaměřuje na zaměstnancem vykonávané činnosti a je tak kromě teoretických informací i praktického rázu, až po vedoucí zaměstnance, u nichž se školení zabývá právními předpisy a dodržování vnitřních směrnic důležitých pro zajištění BOZP.

Školení Požární ochrany

Kromě BOZP je ve firmě, která má své zaměstnance, nutné dodržovat zákonem dané předpisy pro Požární ochranu. I zde platí nutnost zakládat a vést dokumentaci a provádět pravidelná školení všech zaměstnanců. Také v oblasti PO je výhodné najmout si specializovanou firmu, které Vám se vším poradí, provede kontroly, zajistí dokumentaci a pravidelná školení PO.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20452 (magazinplzen.cz#29)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat