Zahradní architekt v Plzni

Koupili jste si domek, chatu nebo chalupu se zahradou? Anebo jen pozemek, který chcete využívat k relaxaci? Možností, jaký zvolit styl zahrady, je mnoho. Pokud si nevíte rady, zvolte služby zahradního architekta.

Máte již představu realizace své zahrady, nebo zatím tápete? Pro volbu typu zahrady je důležité několik kritérií.

Jak vypadá Váš pozemek a kde je umístěn?

Každý pozemek je jiný. Někdo si koupí zahradu zanedbanou, ve které ale roste množství zajímavých keřů a stromů. Jiný si pořídí parcelu, která dříve bývala polem nebo loukou, takže na pozemku není kromě trávy, plevele anebo zbytků loňské úrody vůbec nic. Značné rozdíly jsou také mezi pozemky v rovině, v prudším svahu anebo v terasovitém uspořádání. Důležité je neopomínat také orientaci pozemku vůči světovým stranám a nadmořskou výšku zahrady, případně, zda se pozemek nenachází například ve srážkovém stínu. V neposlední řadě se na volbě řešení zahrady podílí také kvalita půdy a výška hladiny spodních vod.

Obnovit původní zahradu, anebo zvolit zcela nové řešení?

Kdo si zakoupil louku či pole, na které nic není, ten nemusí řešit otázku obnovy původní zahrady, protože na místě žádná nebyla. Pokud jste si ale pořídili domek se silně zanedbanou zahradou, máte dvě možnosti volby – buď původní rostlinstvo odstranit a začínat od nuly, anebo učinit zásahy, které ze zanedbané a zarostlé zahrady znovu učiní místo lákající k pobytu a odpočinku.

Lidové zahrádky

Pokud jste si koupili vesnický domek, možná na zahradě objevíte tradiční uspořádání, kterým byla květinová předzahrádka, zeleninové zápraží a ovocný sad. Pokud jsou stromy v sadu plodící a zdravé, není důvod je kácet. Mrtvé nebo neplodící můžete odstranit a nahradit novými, případně nechat na místě trávník. Zápraží a předzahrádku nejspíše budete muset zcela obnovit, protože bez údržby rychle zarůstají plevelem. Zvolíte zde jednoduchý trávník s keři, anebo se vrátíte k původnímu rozvržení květin, bylinek a zeleniny? Možná je samozřejmě také jejich kombinace.

Městské zahrady

Zato u městských vilek vypadají zahrady zcela jinak. Za první republiky byly v módě různé ozdobné zahradní styly, kupříkladu japonské zahrady. Pokud však byla zahrada dlouho zanedbaná, dnes už to možná ani nepoznáte. Když si na takovou zahradu pozvete zahradního architekta, poradí Vám, jak vypadala zahrada dříve. Vy tak máte možnost zvolit, zda chcete pokračovat v původním konceptu zahrady, anebo zvolit nové řešení.

Založení zahrady na prázdném pozemku

Zcela volné ruce mají majitelé pozemku, kde dříve bylo pole nebo louka. Pokud máte takový pozemek, otevírá se před Vámi netušené množství možností. Pokud jste trpěliví a plní nadšení, návrh a realizaci samozřejmě můžete zvládnout i sami. Jestliže však nemáte žádné zkušenosti, nebo stále nevíte, co by se Vám líbilo a kde vlastně začít, pro co se rozhodnout, pozvěte si na pozemek zahradního architekta. Můžete mu říci svá přání, vyslovit své požadavky, anebo mu při návrhu nechat zcela volnou ruku. Do hotového návrhu můžete samozřejmě libovolně zasahovat, dokud nebudete plně spokojeni. Pak se přechází k realizaci návrhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20450 (magazinplzen.cz#14)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat