SRT terapie - Plzeň

Máte Vy nebo Vaše dítě problémy s držením těla? Nebo Vás trápí neuro-ortopedické pohybové poruchy či vady pohybového ústrojí? Máte epilepsii nebo jste prodělali cévní mozkovou příhodu? Vyzkoušejte SRT terapii.

Synergická reflexní terapie pomáhá léčit množství různých chorob nebo jejich následků, či také následků poranění anebo špatné držení těla.

Co je to Synergická reflexní terapie?

Za autora metody zvané synergická reflexní terapie, zkráceně SRT, je považován německý ortoped a traumatolog Dr. W. Pfaffenrot. Metoda SRT představuje kombinaci reflexně-terapeutických manuálních technik. SRT je založena na principu synergie (synergický efekt je takový, který má za následek nikoliv součet působících metod, ale jejich násobek). Při metodě SRT se aplikují specifické kombinace různých reflexních metod, díky čemuž působí metoda SRT na téměř všechny tělní systémy současně. Součástí ošetření metodou SRT je také korigování patologického držení těla, pokud je přítomno.

Léčba pro malé děti, mentálně postižené, nepohyblivé i osoby v kómatu

Synergická reflexní terapie byla navržena pro mobilizaci (rozpohybování) pacientů, kteří s terapeutem nedokáží vědomě spolupracovat – jedná se například o kojence, malé děti, osoby s mentálním postižením, ale také pro pacienty, kteří upadli do kómatu. SRT se dále hodí pro osoby s omezenou hybností (např. po zranění anebo po mozkové příhodě).

Jak funguje synergická reflexní terapie?

Synergická reflexní terapie využívá kombinaci nových i modifikovaných manuálních technik, které společně vedou k synergickému efektu při odstraňování patologických změn na pohybovém ústrojí ve smyslu strukturálním i funkčním. Metoda SRT dále působí léčebně na aktivitu centrální nervové soustavy i periferní nervové soustavy, mentální i orgánové funkce.

Synergická reflexní terapie se rovněž využívá ve spojení s jinými metodami pro léčbu motoriky, jakými jsou například Vojtova metoda, ergoterapie aj.

Jak probíhá léčba pomocí synergické reflexní terapie?

Při metodě SRT pacient sám necvičí, ale dle své individuální potřeby si terapeutem nechává uvolňovat nebo zpevňovat a centrovat svaly, klouby, páteř nebo vaziva, dále zvětšovat jejich hybnost, aktivovat nebo naopak tlumit současně nervový systém i orgány. Díky metodě synergické reflexní terapie je tělo připraveno aktivně se hýbat, takže je následně možné přejít k využití Vojtovy metody, ergoterapie, logopedie, hipoterapie, plavání apod. Ukázalo se, že díky metodě SRT se pacienti zlepšují i psychicky a dokáží se lépe učit.

Při jakých problémech se využívá synergická reflexní terapie?

Synergická reflexní terapie vykazuje efektivní léčbu při mnoha různých zdravotních potížích a problémech, mezi něž patří především:

 • cerebrální, spinální a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy jako jsou dětská mozková obrna, meningomyelocela, hydrocefalus, Parkinson, skleróza multiplex aj.,
 • genetické vady jako například Downův syndrom či Rett-syndrom,
 • vrozené vady pohybového ústrojí,
 • získané vady pohybového ústrojí,
 • artrogrypoza,
 • olyneuropatie,
 • cévní mozková příhoda,
 • lebečně mozková traumata,
 • poruchy držení těla jako například tortikolis nebo skolióza,
 • vertebrogenní poruchy a jejich následky jako vertigo, migréna, kořenový syndrom, tinitus aj.,
 • epilepsie,
 • hyperkinetický syndrom,
 • poruchy senzomotorické integrace,
 • lehká mozková dysfunkce,
 • poruchy řeči,
 • poruchy učení,
 • poruchy držení těla,
 • hyperaktivita,
 • atopický ekzém,
 • následky artrózy,
 • následky revmatických onemocnění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20442 (magazinplzen.cz#23)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat