EFT Terapie - Plzeň a okolí

Stres, únava, nervozita, zdravotní problémy, problémy v práci, v partnerství, problémy s vlastní osobou, je toho mnoho, co lidi tíží. Často marně hledají pomoc. Jedna tu však je. Najdete ji v alternativní medicíně.

Alternativní medicína nabízí řadu možností, které mohou přinést pomoc a úlevu tam, kde klasická medicína nestačí. Alternativní medicína samozřejmě není všelékem, ani nemůže klasickou medicínu zcela nahradit. Může však pomoci již pro svou podstatu. Na problémy se totiž dívá z jiného pohledu, než medicína klasická. Alternativní medicína neléčí samotný problém, ale hledá důvod, proč vlastně daný problém vznikl. Pak se zaměří na jeho odstranění a tím zmizí i samotné trápení pacienta.

EFT Terapie - Plzeň a okolí

Také EFT terapie patří do alternativní medicíny. Jde vlastně o obor energetické psychologie, která dokáže pomáhat efektivním způsobem nalézt cestu k zdravému a kvalitnímu životu. Často pomáhá lidem, u kterých již vše ostatní selhalo. Její účinnost vychází zejména ze zcela jiného přístupu, než jaký mají ostatní léčebné metody. EFT terapie se provádí individuálně. Pomáhá u celé řady problémů, jejichž základem je porucha tělesného energetického systému. Tuto poruchu si bohužel řada lidí vůbec neuvědomuje a léčení jejích vedlejších projevů klasickou medicínou tak nebývá úspěšné.

Pro koho je terapie EFT?

Gary Craig, tvůrce a zakladatel EFT, terapii doporučuje každému, kdo má problémy, ale neví, jak se jich zbavit a klasická léčba příliš nezabírá. Dokonce si myslí, že 85 % všech nemocí má za svůj původ nevyřešené emociální problémy. Ty se pak mohou rozvinout do celé řady nemocí a poruch, které znemožňují plnohodnotný život. EFT terapii doporučuje jako doplňkovou léčbu. Pokud je zároveň vedena i léčba klasická, nedoporučuje ji vysazovat. Terapie EFT dokáže pomoci, aniž by klasickou léčbu ovlivnila nebo narušila. Naopak podpoří ji a umožní rychlejší uzdravení, tím, že bude mít vliv na samotný původ, který nemoc vyvolal.

Co tedy je terapie EFT?

Terapie EFT vychází z poznatků staré čínské medicíny a dalších psychologických disciplín, které se zabývají energetickým systémem těla. Všechny tyto nauky tělo zkoumají jako energetický systém, který pokud je narušen, vyvolá určité problémy, ať již tělesného původu nebo emociálního. Tyto problémy mohou mít opravdu velmi rozličnou podobu. Jejich léčba je přesto stejná. Terapie EFT spočívá v** stimulaci akupunkturních bodů** na různých částech těla. Stimulace se provádí poklepem na tyto body. Tím se uvolní energie a tělo se dostává zpět do energické rovnováhy. Toto vysvětlení vypadá velmi jednoduše, ale ve skutečnosti terapie EFT až tak jednoduchá není. Ten, kdo ji provádí, musí bezpečně znát energetické dráhy těla, a kde se nachází akupresurní body. Jen tak může pacientovi pomoci.

Jak se EFT terapie provádí?

Provádění EFT terapie má svůj speciální postup, který je nutné dodržovat. Kvalifikovaný terapeut pracuje na základě manuálu, který byl pro tuto metodu vytvořen. V přípravné fázi se stanovuje intenzita problému. Pak nastává další fáze naladění a polarizace systému. Zde terapeut stimuluje jednotlivé akupresurní body na těle. Podle potřeby je oťukává, mírně tlačí, nebo masíruje. Samotná terapie EFT není bolestivá, ani nijak nepříjemná. Pacient se nesvléká, jen klidně sedí. Nepoužívají se žádné přístroje a už vůbec ne jehly.

Jak dlouho trvá terapie EFT?

První návštěva trvá kolem jeden a půl až dvou hodin. Počet návštěv je zcela individuální. Někdy postačí jedna jediná návštěva a je dosaženo velkého zlepšení. Jindy je třeba návštěv více. Vždy záleží na daném problému a jeho původu. Přesto všechny návštěvy mají jedno společné. To čeho již bylo dosaženo, všechna zlepšení, úlevy, odstranění stresových faktorů se již nezmění. Vždy jde o** trvalý výsledek**.

S čím pomůže terapie EFT?

Vzhledem k tomu, že jde o uzdravení energetického systému těla, pak v podstatě je možná pomoc s čímkoli. S jakýmkoli problémem. Ne proto, že by EFT terapie byla všemocná, ale proto, že naprosto každý problém a nemoc vychází právě z disharmonie energetického systému těla. Pokud tedy tento systém terapeut vyladí, umožní mu harmonicky pracovat, pak uleví i vzniklému problému. Ten může být psychického rázu i tělesného. K velmi známým a úspěšně léčeným projevům patří obezita, bolesti zad, nervozita, strach, fobie.

Pomáhá terapie EFT každému stejně?

Porovnávat pomoc a výsledky terapie EFT není možné. To proto, že u každého je problém jiný. Příkladem může být tolik problematická obezita. Vezmeme-li deset obézních lidí, kteří chtějí zhubnout, pak u každého půjde vše jinak. To proto, že každý bude obézní z jiného důvodu. Jeden může mít problém vycházející ze zklamání, druhý z prožitého stresu, další bude vycházet z úzkosti a další zase ze zdravotního problému, který však může mít velmi mnoho příčin. Tak je to například u obezity a nemocí štítné žlázy. Původ je někdy velmi hluboko v zablokovaném energetickém toku těla. Zablokování však bude u různých lidí z různého důvodu. Jen důsledek bude stejný. Tedy onemocnění štítné žlázy a pak obezita.

Je tedy terapie EFT účinná?

Ano, je. Jen u každého jinak. Vyplatí se ji vyzkoušet u celé řady problémů. Existuje velmi mnoho lidí, kteří se uzdravili, nebo vyrovnali s problémy a začali zcela nový život právě na základě působení a pomocí terapie EFT. EFT terapie sice není všelékem, jak již bylo uvedeno výše, ale rozhodně je možností, jak urychlit spád věcí a jak najít novou cestu k uzdravení. Jen je důležité vybírat si, ke komu na terapii půjdete. Jako u každého působení na tělo je nutné, aby terapii prováděl jen** kvalifikovaný terapeut**. Takový nejenže svou práci umí, ale může se prokázat platným certifikátem.

S jakými problémy tedy na EFT terapii?

EFT terapie může pomoci s celou řadou nemocí a bolestí těla i duše. S její pomocí se můžete zbavit různých strachů, fobií, psychických problémů, problémů s vystupováním, s nízkým sebehodnocením, se závislostmi, ale i se stresy, kdy zažijete velmi špatný zážitek jako je nehoda nebo smrt blízké osoby.

Nová cesta s koučem

Nejen terapie EFT umí lidem pomáhat. Pomoci může i kouč. Nejde o kouče, který Vám bude diktovat, co a jak máte udělat, ale o rádce, který Vám pomůže najít svou vlastní cestu. Nijak s Vámi nemanipuluje, ale ukazuje Vám možnosti, Vaše vlastní vlastnosti a Vaši hodnotu. Vy sami pak přicházíte na to, jak Váš potenciál využít k lepšímu životu.

Komu pomáhá koučink?

Koučink může pomoci každému, kdo si neví rady se svým životem. Kdo neví, jak dál, jak dosáhnout svých cílů, nebo jakou zvolit cestu. Snad právě proto koučink nejvíce využívají lidé ve vedoucích funkcích. Často to jsou manažeři, ředitelé, podnikatelé či obchodníci. Koučink má však velký význam i v osobním životě. Například po rozvodu, ztrátě zaměstnání. Velký význam má také pro mládež, která si hledá vlastní cestu pro život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20443 (magazinplzen.cz#30)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat